Vitaj

Vitaj v časti webu, kde môžeš podporiť náš server!

Podpor nás!

Hra u nás je a vždy aj bude zadarmo a vždy sa budeme snažiť dodržiavať základnú zásadu fair-play hry. Náš server spolu s webstránkou financuje majiteľ, prípadne jeho partneri, ak server nejakých práve má. No napriek tomu sú financie ktoré vynakladáme na základnú prevádzku serveru vysoké.

Upozornenie: Chceme zdôrazniť, že všetky odoslané SMS správy a iné formy donatingu sú považované za dar na podporu prevádzku serveru a nejedná sa o platbu, ale o DAR, KTORÝ JE BEZODPLATNÝ. Keďže ide o neziskový projekt, celkový výťažok je použitý výhradne na prevádzku a zlepšenie serveru.

Preto sa obraciame na vás - hráčov, ktorým sa náš server páči a majú chuť na ňom aj naďalej hrať a finančne ho podporiť. Chápeme, že mnohí z vás sú ešte len žiaci, študenti, či vysokoškoláci, no napriek tomu vkladáme do vás našu dôveru. Preto sme sa pre vás rozhodli priniesť službu [D] Donator a [D+] Donator+.

 

NA ČO BUDE POUŽITÁ MOJA PODPORA?

Výborná otázka a jednoduchá odpoveď:

Každý mesiac vytvárame tzv. Komunitný cieľ, čiže informujeme hráčov, čo sa snažíme v aktuálnom mesiaci dosiahnuť, spoločne s predpokladanou sumou. Čo je dôležité, a čo chceme zdôrazniť je:

VŠETKY VYZBIERANÉ PENIAZE OD HRÁČOV ZO SERVERU SLÚŽIA VÝHRADNE NA ZABEZPEČENIE JEHO ĎALŠIEHO FUNGOVANIA A PREVÁDZKY.

Majiteľ, ani nikto z členov Admin Teamu si z týchto peňazí nenecháva ani cent a všetky svoje funkcie, prácu a pod. vykonávajú v prospech serveru BEZODPLATNE, DOBROVOĽNE a v rámci VOĽNÉHO ČASU.

 

AKTUÁLNE KOMUNITNÉ CIELE:

 • Zabezpečenie ďalšieho chodu serveru
 • Odstraňovanie chýb a údržba serveru
 • Investícia do vytvárnaia nových vlastných pluginov
 • Investícia do ďalšieho vývoja serveru
 • Zvýšenie počtu procesorov na 32 CPU

    

  UŽ SPLNENÉ KOMUNITNÉ CIELE:

 Zoznam už splnených komunitných cieľov, ktoré sa nám podarilo vďaka vám splniť! Ďakujeme za podporu! :-)

 • Vytvorenie nového vlastného pluginu: MidasBlocky
 • Vytvorenie nového vlastného pluginu: MidasGuilds
 • Vytvorenie nového vlastného pluginu: MidasItems
 • Vytvorenie nového vlastného pluginu: MidasDoubleXPEvent
 • Vytvorenie nového vlastného pluginu: MidasEggs
 • Vytvorenie nového vlastného pluginu: MidasGates
 • Kúpa platobnej SMS brány pre možnosť hráčov prispievať na chod serveru SMS správami.
 • Zabezpečenie ďalšieho chodu serveru (január - december 2021)
 • Zvýšenie operačnej pamäti na 100 GB RAM
 • Kúpa nových a lepších SSD diskov
 • Zvýšenie počtu procesorov na 16 CPU
 • Zvýšenie počtu slotov na 150slotov

 

PLATBA PAYPALOM ALEBO INOU FORMOU

V prípade, že chcete náš server podporiť cez SMS správu, alebo inou formou podpory, pokračujte prosím výberom niektorého z balíčkov.

Pri každom balíčku je rozpísaný zoznam výhod, ktorý daný balíček poskytuje a navyše tam nájdete informácie o tvare SMS správy, ktorou môžete podporiť náš server.

Ak chcete podporiť server kreditnou alebo debetnou kartou, nezabudnite si prečítať náš návod na platbu kartou.

Pre podporu serveru kreditnou alebo debetnou kartou prosím zvoľte medzi možnosťami podpory formu PayPal Express Checkout.

Podpora, príspevok alebo donate nie je žiadna forma V.I.P.  a je to dobrovoľná pomoc ktorá je bezodplatná a nijak nenarúša filozofiu fair-play hry a ani hráčom, ktorí finančne podporia server nezaručuje žiadnu formu dosiahnutia pay-to-win.

Keďže prevádzka serveru je finančne náročná, budeme vám vďační za akúkoľvek podporu, ktorú nášmu serveru poskytnete.

 

*** UPOZORŇUJEME, ŽE VAŠA PLATBA SA AKTIVUJE PRIPOJENÍM NA SERVER ***  

To znamená, že ak si zakúpite niektorý z našich balíčkov, ktorím získavate rank Donatora alebo Donatora+ sa aktivuje po tom ako sa pripojíte na server.

Po zakúpení ranku musíte počkať 5 až 15 minút na spracovanie vašej požiadavky. V prípade SMS podpory je potrebné kontaktovať hernú podporu.